Εκτιμήσεις

Εκτιμήσεις

  • Το γραφείο μας δύναται να προβεί στην εκτίμηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου σας ή ακινήτου του ενδιαφέροντος σας.
  • Πραγματοποιείται έρευνα αγοράς και σε συνδυασμό με τις μεθόδους εκτίμησης ακινήτων διασφαλίζεται η εξαγωγή σωστών αποτελεσμάτων.
  • Ρωτήστε μας για το κόστος εκτίμησης του ακινήτου σας.